Vztažná období ukazatele pro roli v hodnoceném období


Aplikace Vztažná období ukazatele pro roli v hodnoceném období slouží pro zobrazení a správu vztažných období ukazatele zařazeného do role v hodnoceném období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c mohou vztažná období měnit pouze pro pracoviště, ke kterým mají oprávnění přiděleno. Uživatelé s právem quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Vztažné období je definováno centrálně v aplikaci Správa hodnocených období, kde existuje právě jedno vztažné období. Z této centrální evidence se vztažné období přebírá do hodnoceného období. Pokud centrální nastavení vztažného období vyhovuje, není zapotřebí vztažné období u daného ukazatele v hodnoceném období nijak měnit.

Mohou však nastat situace, kdy je zapotřebí v hodnoceném období vztažné období změnit. V takových případech dochází k přetížení vztažného období. Základní vztažné období je možné přetížit na úrovni ukazatele zařazeného v konkrétní roli nebo na úrovni pracoviště u ukazatele zařazeného v roli.

Při vyhodnocování vztažného období se postupuje od nejjemnějšího členění k nejhrubšímu. Tzn. je-li definováno vztažné období na úrovni pracoviště ukazatele role, bere se toto období. Pokud není definované u pracoviště, zjišťuje se nastavení vztažného období pro ukazatel v roli. Pokud není nastaveno ani takové vztažné období, je výsledným vztažným obdobím centrální vztažné období. Není-li ukazatel zařazen do role v centrálním vztažném období, je za vztažné období považováno období, kdy byl ukazatel poprvé v dané roli použit.

V přehledové tabulce v aplikaci je uveden přehled vztažných období pro ukazatel v roli. První řádek označený textem (výchozí) zobrazuje vztažné období na úrovni ukazatele v roli, další řádky pak zobrazují vztažná období pro jednotlivá pracoviště, pro která lze vztažné období přetížit. Hvězdičkami je u každého období v buňce tabulky označen jeho původ - tzn., zda se bere z pracoviště (**), z ukazatele v roli (*), z centrálního období (bez hvězdiček) nebo z období, kdy byl ukazatel poprvé v roli použit (***).

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze pro zvolené pracoviště vztažné období změnit. Nové období, vůči kterému se má hodnocení srovnávat, se zvolí ze seznamu a potvrdí se tlačítkem . Pro návrat k výchozímu vztažnému období je zapotřebí zvolit možnost neurčeno.