Zvláštní fixace


Aplikace Zvláštní fixace umožňuje prohlížet číselník typů zvláštní fixace, které se využívají u algoritmů parametrů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r.

Seznam všech zvláštních typů fixace evidovaných v číselníku je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každý typ je uveden název, případně poznámka.

Typy zvláštní fixace jsou využívány při tvorbě algoritmů parametrů v aplikaci Algoritmy parametrů.