Změny přiřazení studentů ke školám


Aplikace Změny přiřazení studentů ke školám umožňuje ruční korekci škol, které byly v rámci výběrového řízení přiděleny jednotlivým studentům v aplikaci Pořadníky pro výměnné pobyty. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a.

V aplikaci se nejprve zvolí období a výběrové řízení, se kterým se má v aplikaci dále pracovat. Následně se v nabídce Škola zvolí partnerská škola, pro niž je zapotřebí provést změnu přiřazených studentů. Nabídku partnerských škol lze omezit volbou státu nebo typu studia. Výběr partnerské školy je nutné potvrdit stisknutím tlačítka .

Jakmile je škola zvolena, zobrazí se seznam studentů přihlášených do výběrového řízení, jejichž údaj o jazyku v přihlášce odpovídá jazyku zvolené školy. U každého studenta je pomocí ikon uvedeno, zda má (ikona ) v rámci výběrového řízení přiřazenu některou z partnerských škol nebo mu žádná škola nebyla dosud přiřazena (ikona ). Číslo uvedené v závorce vedle jména udává celkový počet bodů, které student získal za hodnocená kritéria výběrového řízení. Dále je u studenta uvedeno zaškrtávací políčko. Je-li políčko zaškrtnuto u studenta zaškrtnuto, jde o studenta, který byl na zvolenou školu přiřazen. Výpis studentů je možné dále omezit pomocí volby Omezit na.

Přiřazení studentů ke zvolené škole lze individuálně změnit. Studenti, jimž se má zvolená škola přiřadit, se označí zatržením políčka a změna se potvrdí tlačítkem . Při změně přiřazení je kontrolována kapacita evidovaná u příslušného dohodostupně a není možné ji překročit. Je-li kapacita dostačující, je škola studentům přiřazena. V opačném případě aplikace upozorní na nedostatečnou kapacitu a přiřazení neprovede.

Tlačítkem lze seznam studentů znovu načíst a zrušit tak případný výběr studentů k přiřazení, který nebyl potvrzen (nevrací zpět potvrzené přiřazení škol!).