Statistiky výběrových řízení


Aplikace Statistiky výběrových řízení umožňuje zobrazit seznam vyjíždějících studentů zvolené fakulty, počet míst a počet vyjíždějících studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a nebo zahranicni-s přiděleným na příslušné pracoviště.

Seznam studentů fakulty

Záložka Pro fakulty poskytuje seznam studentů zvolené fakulty a zvoleného jazyka, kteří si podali přihlášku na studijní výjezd. Součástí seznamu je zvolený jazyk, zda byl student na výjezd vybrán, přidělená škola, celkové body za první a druhé kolo výběrového řízení a rozpis bodů získaných za jednotlivá hodnoticí kritéria. Seznam lze exportovat do MS Excel.

Počty míst

Záložka Počty míst zobrazuje počty míst pro jednotlivé jazykové varianty. Počet míst je součtem výjezdových kvót pro školy ve zvoleném výběrovém řízení.

Kapacity jednotlivých dohod se evidují v aplikaci Evidence zahraničních dohod.

Počty studentů

Záložka Počty studentů zobrazuje počty studentů podle jednotlivých jazykových variant s rozlišením podle fakult a celkový počet přihlášených studentů, studentů postupujících do dalšího kola a počet studentů vybraných pro výjezd. Kromě studentů s uzavřenou přihláškou jsou do statistiky zahrnuti i studenti s přihláškou ve stavu nedostavil se.

Pokud žádost studentů obsahuje více jazykových mutací, pak jsou studenti započítáni do každé jazykové varianty. Ve statistice jsou zahrnuty všechny kompletní nezrušené přihlášky. Seznam lze exportovat do MS Excel.