Stavy rolí


Aplikace Stavy rolí zobrazuje číselník stavů role. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r.

Seznam všech stavů rolí evidovaných v číselníku je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každý stav role je uveden jeho název a ikona odpovídající danému stavu. Pomocí odkazu nad seznamem lze zobrazit/skrýt sloupec s podrobným popisem stavů.