Vzorce ukazatelů


Aplikace Vzorce ukazatelů umožňuje prohlížet číselník vzorců používaných výpočet ukazatelů kvality. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r.

Seznam všech aktivních vzorců evidovaných v číselníku je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každý vzorec je uveden jeho název (resp. schématický zápis vzorce), počet parametrů, které do vzorce pro vstupují pro výpočet a počet desetinných míst, na které se výsledek výpočtu zaokrouhluje. Volitelně lze zobrazit/skrýt sloupec s popisem vzorce.

Vzorce jsou využívány při tvorbě ukazatelů v aplikaci Ukazatele kvality.