Algoritmy parametrů


Aplikace Algoritmy parametrů umožňuje prohlížet číselník algoritmů používaných výpočet jednotlivých parametrů v ukazatelích kvality. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r.

Seznam aktivních algoritmů parametrů evidovaných v číselníku je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každý algoritmus je uveden jeho název a příznak, zda se u algoritmu používá zvláštní způsob fixace údajů. Volitelně lze zobrazit/skrýt sloupec s popisem algoritmu.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Argumenty lze zobrazit seznam argumentů (konfiguračních proměnných), které ovlivňují vlastní výpočet dle daného algoritmu.

Ikona ve sloupci Okruhy slouží pro zobrazení okruhů entit, pro které lze algoritmus použít (s jakými entity je algoritmus schopen pracovat). Nejsou-li okruhy uvedeny, působí algoritmus bez omezení (je schopen zpracovat libovolný okruh).

Algoritmy parametrů jsou využívány při tvorbě parametrů ukazatelů v aplikaci Parametry ukazatelů.