Algoritmy parametrů


Aplikace Algoritmy parametrů umožňuje prohlížet číselník algoritmů používaných výpočet jednotlivých parametrů v ukazatelích kvality. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r.

Seznam aktivních algoritmů parametrů evidovaných v číselníku je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každý algoritmus je uveden jeho název a příznak, zda se u algoritmu používá výhradně zvláštní způsob fixace údajů. Volitelně lze zobrazit/skrýt sloupec s popisem algoritmu a uživatelskou poznámkou (lze ji upravov přes ikonu ve sloupci Upravit poznámku).

Ikona ve sloupci Zvláštní fixace umožňuje zobrazit typy zvláštní fixace přiřazené k danému algoritmu. Algoritmy, které mají výhradně zvláštní způsob fixace, musí mít typ fixace přiřazen. U ostatních algoritmů jde o možnost. Číselník typů zvláštní fixace lze zobrazit v aplikaci Zvláštní fixace.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Argumenty lze zobrazit seznam argumentů (konfiguračních proměnných), které ovlivňují vlastní výpočet dle daného algoritmu.

Ikona ve sloupci Okruhy slouží pro zobrazení okruhů entit, pro které lze algoritmus použít (s jakými entitami je algoritmus schopen pracovat). Nejsou-li okruhy uvedeny, působí algoritmus bez omezení (je schopen zpracovat libovolný okruh).

Prostřednictvím ikony ve sloupci Test hodnoty lze provést kontrolní výpočet hodnot zvoleného algoritmu pro hodnocené období, okruh a případné další vstupní údaje.

Algoritmy parametrů jsou využívány při tvorbě parametrů ukazatelů v aplikaci Parametry ukazatelů.