Sylaby garantovaných předmětů pro ECTS


Sylaby garantovaných předmětů pro ECTS zobrazuje seznam předmětů zahrnutých ve studijních plánech, ve kterých má uživatel přidělenu roli garant nebo administrativa.

Seznam předmětů je zobrazen v přehledové tabulce. Zobrazeny jsou předměty aktuálního období a předměty ze skladu. Ikona ve sloupci Sylabus umožňuje přejít do editace sylabu příslušného předmětu. Není-li ikona pro editaci sylabu zobrazena, není editace sylabů povolena (nastavení provádí systémový integrátor atributem Zákaz editace sylabu garantem v aktuálním studijním období).

Ikona ve sloupci Kompetence odkazuje do aplikace pro správu ECTS kompetencí předmětu.