Portál spolupráce s praxí


Portál spolupráce s praxí představuje nástroj spolupráce univerzity s externími organizacemi jako jsou komerční firmy či výzkumné organizace. univerzita těmto subjektům prostřednictvím portálu zveřejňuje oblasti a nabídky spolupráce, naopak pro organizace je portál nástrojem pro navázání kontaktu a projevení zájmu spolupráce s univerzitou.

Portál spolupráce s praxí je dostupný z veřejné části informačního systému přes odkaz Nabídky spolupráce v sekci Spolupráce s praxí.

Stránka portálu je členěna do tří sloupců. V prvním sloupci Kritéria nabídek se zobrazují kritéria, jejichž prostřednictvím je možné filtrovat nabídky spolupráce zobrazované v prostředním sloupci. Filtr je generován dynamicky na základě omezení definovaných u jednotlivých nabídek (viz Správa nabídek spolupráce). Pořadí jednotlivých kritérií nastavuje správce portálu prostřednictvím aplikace Správa kritérií.

Hlavní sloupec Nabídky spolupráce je určen pro zobrazování samotných nabídek spolupráce. Nabídky připravují pověření pracovníci univerzity prostřednictvím aplikace Správa nabídek spolupráce. Pro každou nabídku jsou zobrazeny základní informace jako název a stručný popis, případně obrázek, je-li přiložen. Podrobnější informace o nabídce, včetně kontaktních osob, je možné zobrazit pomocí ikony .

Speciálním typem nabídky spolupráce jsou studentské praxe. U této nabídky je zobrazována pouze ikona pro registraci společnosti, avšak nejsou automaticky zakládány projekty spolupráce.

Prostřednictvím ikony lze odeslat dotaz na vybranou nabídku spolupráce. V zobrazeném formuláři je nutné vyplnit text dotazu, Vaše jméno a e-mailovou adresu. E-mailová adresa bude použita pro zaslání odpovědi na položený dotaz.

Ikona slouží pro registraci nové externí organizace do Portálu spolupráce s praxí a zahájení spolupráce s univerzitou na příslušné nabídce spolupráce (viz registrační formulář). Po úspěšné registraci organizace do Portálu spolupráce s praxí získají zástupci organizace přístup do autentizované části UIS, kde mají přístupné příslušné aplikace pro správu společnosti, praxí studentů a řešení projektů spolupráce. Projekty spolupráce vznikají automaticky při schválení spolupráce s organizací ze strany univerzity.

Ve sloupci Aktuality se zobrazují doprovodné informace, dokumenty, návody a aktuality zveřejňované univerzitou. Zobrazovány jsou dokumenty uložené v příslušné složce Dokumentového serveru a také zprávy z informačního bulletinu. Vkládání informací zajišťují pověření pracovníci univerzity.