Moje projekty


Aplikace Moje projekty slouží k evidenci a správě projektů, v rámci kterých příslušná organizace spolupracuje s univerzitou. Projekty vznikají automaticky v okamžiku projevení zájmu externí organizace o spolupráci s univerzitou výběrem některé z nabídek zveřejněných na Portálu spolupráce s praxí. Projekt může být založen ze strany organizace nebo univerzity.

Na úrovni projektů je možné vést komunikaci mezi osobami řešitelů na straně univerzity a externí organizace formou komentářů k projektu, případně předávat elektronické dokumenty formou příloh projektu.

Seznam všech řešených projektů organizace je zobrazen v přehledové tabulce. Prostřednictvím filtru nad seznamem projektů je možné výpis projektů omezit podle zadaných parametrů. Filtrovat lze podle stavu, ve kterém se projekt nachází. Výběrem položky všechny aktivní se zobrazí všechny projekty kromě zrušených. Dále lze seznam filtrovat podle nabídky a řešitele projektu.

U každého projektu je zobrazen jeho název, identifikace nabídky spolupráce, ze které projekt vzešel, a řešitelé projektu ze strany univerzity. Ve sloupci Stav je pomocí ikony znázorněn aktuální stav řešení daného projektu. Význam jednotlivých stavů je blíže vysvětlen ve správě projektů.

Elektronické dokumenty přiložené k projektu je možné prohlížet kliknutím na ikonu ve sloupci Přílohy. Ikona se zobrazuje pouze, pokud jsou k projektu přílohy připojeny. Vkládat přílohy lze po kliknutí ve sloupci Změnit přílohy. Součet velikostí všech vložených souborů nesmí překročit stanovenou celkovou kvótu 15 MiB a zároveň je omezen počet souborů vložených jednou osobou – pět souborů na osobu. Ve sloupci Operace jsou umístěny ikony pro další práci s projekty:

  • Komentáře  – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář k vložení komentáře. Text vepsaný do pole se uloží tlačítkem . Komentáře si mezi sebou mohou psát jednotliví řešitelé daného projektu, jak ze strany univerzity, tak i spolupracující organizace. Veškeré komentáře jsou viditelné pro obě zúčastněné strany. U jednotlivých komentářů se zobrazuje jméno autora, datum, hodina vložení příspěvku. Poslední vložený komentář může jeho autor opravit. Jednotlivým osobám zapojeným do řešení projektu je informace o vložení nového komentáře automaticky zasílána e-mailem. Podmínkou je však aktivace této události v nastavení.

    U projektů nacházejících se ve stavu zrušený nebo vyřešený je možné komentáře pouze prohlížet.
  • Tisk smlouvy  – prostřednictvím této ikony je možné tisknout smlouvu o spolupráci se spolupracující organizací ve formátu PDF. Po kliknutí na ikonu je zobrazen formulář pro doplnění údajů pro tisk smlouvy, pro nezadané údaje bude ve smlouvě ponecháno volné místo pro pozdější doplnění. Tisk smlouvy se provede stisknutím tlačítka .

Pomocí tlačítka je možné založit nový projekt. Založení je rozděleno do dvou kroků. Nejprve se kliknutím na ikonu zvolí nabídka spolupráce. Pak se vyplní název nového projektu a obsah formuláře se potvrdí stisknutím tlačítka .