Správa společností


Aplikace Správa společností zobrazuje seznam společností, které projevily zájem o spolupráci se studenty a absolventy MENDELU. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním praxe-firmy.

Seznam společností zapojených do Portálu spolupráce s praxí je zobrazen v přehledové tabulce. V seznamu jsou zahrnuty všechny registrované společnosti včetně těch, která žádají o registraci do Portálu spolupráce s praxí nebo jim byla registrace zrušena. Seznam je možné omezit podle stavu, ve kterém se evidence společnosti nachází. Význam některých sloupců seznamu:

 • Stav – v tomto sloupci je pomocí ikon rozlišen stav spolupráce se společností. Kliknutím na ikonu je možné stav spolupráce se společností změnit. Význam jednotlivých stavů je popsán níže.

 • Podrobnosti – kliknutím na ikonu lze zobrazit evidované údaje o společnosti, seznam aktuálních nabídek na praxi a seznam realizovaných praxí (praxe, na něž se přihlásili studenti).

 • Operace – v tomto sloupci jsou zobrazovány ikony umožňující správu společnosti a provádění jednotlivých operací s registrovanými společnostmi. Některé ikony jsou zobrazovány na základě stavu společnosti, jiné jsou zobrazeny trvale.

  • Osoby  – umožňuje správu osob, které mají za danou společnost přístup do Portálu spolupráce s praxí. Aplikace zobrazuje seznamy navržených, schválených a zamítnutých osob dané společnosti pro přístup do Portálu spolupráce s praxí. Osobu navrhl zástupce společnosti, správce Portálu spolupráce s praxí ji zde může schválit nebo zamítnout kliknutím na ikonu ve sloupci Schválit nebo Zamítnout. Dále lze ke společnosti zaevidovat dalšího správce.

  • Poslat e-mail  – ikona umožňuje prostřednictvím e-mailové schránky UIS sestavit e-mailovou zprávu a odeslat ji kontaktní e-mailovou adresu evidovanou u společnosti.

  • Poslat znovu registrační e-mail  – po kliknutí na ikonu se na kontaktní e-mailovou adresu společnosti odešle e-mailová výzva s údaji pro dokončení registrace společnosti. Ikona je zobrazována pouze u společností, které projevily zájem o spolupráci, ale dosud nepotvrdily e-mailovou adresu.

  • Hodnocení společnosti  – po kliknutí na ikonu je zobrazen dotazník, prostřednictvím kterého je možné hodnotit společnost a její nabídky. Toto hodnocení je pouze evidenční pro interní potřeby a není v žádné z aplikací Portálu spolupráce s praxí zveřejňováno.

  • Hodnocení společnosti studenty  – prostřednictvím této ikony lze zobrazovat dosavadní výsledky hodnocení společnosti studenty. Ikona je zobrazována pouze u společností, u kterých již některý ze studentů praxi absolvoval a tuto praxi následně ohodnotil.

  • Editace údajů o společnosti  – ikona umožňuje upravovat údaje evidované o společnosti, které do systému vložil správce společnosti při jejím založení. U společností, které dosud nepotvrdily svoji registraci v zaslaném aktivačním e-mailu, je možné provádět i změnu údajů kontaktní osoby.

Záznam o společnosti, která dosud nezadala žádnou pracovní nabídku lze odstranit jejím označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Provedením této operace dojde k vymazání společnosti z databáze. Zároveň jsou ukončeny externí poměry všech správců společnosti.

Přehled stavů spolupráce

 • Společnost žádá o spolupráci  – zástupce společnosti provedl registraci společnosti do Portálu spolupráce s praxí, e-mailová adresa nebyla doposud ověřena. V tomto stavu lze potvrdit nebo zrušit registraci společnosti.

 • Ověřena platnost e-mailové adresy společnosti  – zástupce společnosti potvrdil spolupráci v automaticky zaslaném e-mailu a nyní čeká na potvrzení registrace. Spolupráci lze potvrdit nebo odmítnout a tím zrušit spolupráci se společností.

 • Společnost je registrovaná  – registrace společnosti je potvrzena. Správce Portálu spolupráce s praxí nyní může pouze zrušit spolupráci se společností.

 • Společnost požaduje zrušit spolupráci  – hlavní zástupce společnosti podal návrh na ukončení spolupráce s univerzitou ve své aplikaci Zrušit spolupráci. Návrh na ukončení spolupráce lze potvrdit a tím zrušit spolupráci s danou společností nebo jej zrušit a tím ponechat spolupráci nadále aktivní.

 • Společnost je zrušena  – spolupráce se společností byla již ukončena. Nyní lze spolupráci znovu obnovit.

 • Společnost nepotvrdila spolupráci  – registrace byla zamítnuta před ověřením platnosti e-mailové adresy. V tomto stavu lze vystavit nový požadavek na spolupráci se společností.

 • Společnost nepotvrdila spolupráci  – zástupce společnosti neodpověděl na automatický e-mail do 14 dnů od jeho doručení, žádost byla automaticky zrušena. V tomto stavu lze vystavit nový požadavek na spolupráci se společností.

  Pokud správce Portálu spolupráce s praxí vystaví nový požadavek na spolupráci se společností, jejíž požadavek byl zrušen před ukončením procesu registrace, je společnosti zaslána zpráva k ověření e-mailové adresy.
 • Společnost odmítla spolupráci (zrušeno referentkou)  – správce portálu zrušil spolupráci se společností, nyní může vystavit nový požadavek na spolupráci se společností.