Dotazy k nabídkám


Aplikace Dotazy k nabídkám slouží k řešení dotazů zaslaných k nabídkám zveřejněným v Portálu spolupráce s praxí. Dostupná je uživatelům s přidělenou rolí projektový manažer alespoň u jedné nabídky.

Aplikace je pro větší přehlednost rozdělena do záložek pro samostatnou práci s nevyřízenými a vyřízenými dotazy.

V záložce Nevyřízené dotazy jsou zobrazeny dotazy vznesené zájemci o spolupráci k jednotlivým nabídkám, u kterých má uživatel přidělenou roli odpovědné osoby nebo projektového manažera. Kliknutím na ikonu ve sloupci Odpovědět dojde k přesměrování do poštovní schránky UIS, jejímž prostřednictvím je možné na dotaz odpovědět. Automaticky je do zprávy vyplněna adresa příjemce a předmět dotazu.

Vyřízený dotaz je možné zaškrtnutím příslušného políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka označit za vyřízený a přesunout jej tak do záložky Vyřízené dotazy, kde je uchovávána historie všech vyřízených dotazů.