Nastavení


Aplikace Nastavení obsahuje následující záložky, které umožňují zobrazení nebo nastavení některých údajů o společnosti:

  • Informace o společnosti – údaje evidované o společnosti, pocházejí z registračního formuláře, upravit je lze v následujících záložkách.

  • Změna údajů – změnit lze většinu evidovaných údajů o společnosti, je možné nastavit nového zástupce společnosti (volí se z osob evidovaných u společnosti), u evidovaných členů lze změnit pozici a kontakt.

  • Logo společnosti – nové logo lze vložit v podobě souboru ve formátu PNG nebo JPG.

  • Evidence osob – v záložce lze registrovat další osoby zastupující společnost. Uložením vyplněného formuláře je osoba navržena mezi zástupce společnosti, návrh musí schválit správce Portálu spolupráce s praxí. Současně se schválením bude osobě založen externí poměr, účet v UIS a odeslán automatický e-mail s přihlašovacím jménem.

    Seznam osob čekajících na schválení registrace a seznam již evidovaných osob je uveden níže. Osoby společnosti zde lze odebrat, současně jim bude zrušen externí poměr a přístup do aplikace Portál spolupráce s praxí. Zástupce společnosti (správce) je možné smazat až po jeho nahrazení jinou osobou v záložce Změna údajů.

  • Zrušení spolupráce – aplikace je zobrazena hlavnímu zástupci společnosti, který zde může podat žádost o zrušení spolupráce s univerzitou. Stisknutím tlačítka je zaslána informace správci Portálu spolupráce s praxí, který může spolupráci ukončit a současně společnosti zrušit přístup do Portálu spolupráce s praxí.