Portál pracovních příležitostí (z pohledu firmy)


Portál spolupráce s praxí má sloužit ke snazší a hlubší spolupráci partnerských organizací (dále jen společností) s pracovišti univerzity a studenty a absolventy MENDELU. Aplikace Portál spolupráce s praxí umožňuje registraci společností, které mají o spolupráci zájem, jejich správu, dále poskytuje přístup správcům registrovaných společností, evidenci nabídek pracovních pozic (praxe, brigáda, částečný úvazek při studiu atd.), přístup studentům ke zveřejněným informacím společností včetně jejich nabídek.

Společnost se do portálu registruje přes formulář, který je dostupný z přehledu nabídek zveřejněných na Portálu spolupráce pod odkazem Registrace společnosti.

Registrace probíhá ve více krocích. V prvním kroku se vyplní formulář a po jeho uložení se odešle kontrolní zpráva na uvedenou e-mailovou adresu zástupce společnosti. Ve druhém kroku musí zástupce společnosti potvrdit přijetí zprávy kliknutím na odkaz, jež je součástí zprávy. Třetím krokem je potvrzení registrace pracovníkem fakulty (správcem Portálu spolupráce s praxí), čímž je zástupci společnosti uvedenému ve formuláři založen externí poměr na univerzitě, zřízen přístup do UIS a odeslán automatický e-mail s loginem (heslo se neposílá).

Zástupce společnosti se nyní může přihlásit do Osobní administrativy UIS pomocí hesla zadaného do registračního formuláře a v aplikacích Portálu spolupráce s praxí může zkontrolovat a upravit údaje evidované o společnosti, zaevidovat další osoby, které budou společnost zastupovat, zobrazit seznam studentů zaregistrovaných v Portálu spolupráce s praxí, vložit pozice nabízené studentům, zobrazit studenty přihlášené na nabízené pozice a potvrdit nebo zamítnout jejich přihlášku. Dále může prohlížet nabídky spolupráce a zakládat projekty spolupráce s univerzitou.

Studenti si mohou zobrazit seznam společností zaregistrovaných v Portálu spolupráce s praxí, zobrazit si jejich kontaktní údaje a nabídky, na které mohou ihned podat přihlášku a průběžně sledovat její stav. Dále mohou nastavit zobrazování preferencí týkajících se potencionálních nabídek nebo nastavit zobrazení studijních výsledků a životopisu.