Registrační formulář pro partnerskou organizaci


Aplikace Registrační formulář pro partnerskou organizaci slouží pro podání žádosti o registraci společnosti do Portálu spolupráce s praxí MENDELU.

V úvodu aplikace je zobrazen informativní přehled pracovišť využívajících Portál spolupráce s praxí s uvedeným počtem zapojených studentů. Návrh na registraci nové společnosti do Portálu spolupráce s praxí se provede vyplněním a odesláním registračního formuláře. Vybrané položky registračního formuláře lze naplnit údaji evidovanými v databázi Regionální hospodářské komory Brno nebo v systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), což je informační systém umožňující on-line vyhledávání podle IČO nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Význam jednotlivých částí formuláře je následující:

 • Základní údaje – název společnosti a její IČO.

 • Sídlo společnosti – stát, město (pro ČR a SR se dohledává z číselníku, pro ostatní země se zadává textově), ulice, a PSČ sídla společnosti.

 • Kontaktní údaje – telefon v mezinárodním formátu, e-mailová adresa, adresa webové stránky společnosti, datová schránka.

 • Další informace – sféra činnosti společnosti, kategorie dle počtu zaměstnanců, minimálně jeden obor působnosti, logo v podobě souboru PNG nebo JPG, popis společnosti.

 • Informace o kontaktní osobě – na základě zde uvedených informací bude v informačním systému univerzity založen účet pro zástupce společnosti, proto je vhodné věnovat pozornost jejich vyplnění. Všechny zde uvedené položky jsou povinné.

  • Jméno, příjmení, pohlaví, pracovní pozice a datum narození zástupce společnosti. Datum, společně se jménem a příjmením, slouží k jednoznačné identifikaci osoby a omezuje tak vznik duplicitních osob.

  • Kontaktní údaje zástupce (telefon a e-mail). Platnost e-mailové adresy je kontrolována. Po registraci společnosti je na tuto adresu automaticky odeslána zpráva s unikátním odkazem pro její ověření. Kliknutím na odkaz se ve webovém prohlížeči otevře stránka, která potvrdí úspěšné ověření e-mailové adresy. Po potvrzení registrace společnosti správcem portálu, bude na uvedený e-mail zasláno i přihlašovací jméno pro přihlášení.

  • Heslo – pole slouží pro zadání hesla, se kterým se bude zástupce společnosti přihlašovat do informačního systému. Heslo musí splňovat požadavky na bezpečné heslo, které jsou uvedeny níže v aplikaci. Pro omezení chyb při zadání hesla je nutné stejné heslo zadat i do pole Kontrolní zadání. Zadané heslo je nutné si zapamatovat! Z důvodu bezpečnosti ho nelze zaslat e-mailem společně s přihlašovacím jménem.

   Pokud je zástupce společnosti uživatelem UIS z dřívější doby (byl nebo je studentem či zaměstnancem MENDELU), pak bude používat původní přihlašovací údaje.

Po uložení formuláře je vypsána informace o úspěšném odeslání formuláře a o následném zaslání zprávy o registraci na e-mailovou adresu zástupce společnosti. Součástí zprávy je odkaz, prostřednictvím kterého je nutné potvrdit registraci společnosti. Po potvrzení registrace (potvrzuje správce Portálu spolupráce s praxí), je zástupci společnosti uvedenému ve formuláři založen externí poměr na univerzitě, zřízen přístup do UIS a odeslán automatický e-mail s loginem (heslo se neposílá).

Jakmile je výše uvedeným způsobem zřízen přístup do informačního systému, může se zástupce společnosti přihlásit do Osobní administrativy UIS pomocí hesla zadaného do registračního formuláře a v nastavení Portálu spolupráce s praxí může zkontrolovat a upravit údaje evidované o společnosti, zaevidovat další osoby, které budou společnost zastupovat, zobrazit seznam studentů zaregistrovaných v Portálu spolupráce s praxí, vložit pozice nabízené studentům, zobrazit studenty přihlášené na nabízené pozice a potvrdit nebo zamítnout jejich přihlášku.