Přehled nápravných opatření


Aplikace Přehled nápravných opatření poskytuje sestavy nápravných opatření zadaných k hodnoceným ukazatelům v rámci dotazníků v hodnoceném období. Aplikace je přístupná uživatelům s právem nahlížet na dotazníky (libovolné z oprávnění quality-a, quality-b, quality-c nebo quality-r) a dále uživatelům s implicitním přístupem k dotazníkům.

V úvodu aplikace je zobrazena sada filtrů pro bližší specifikaci parametrů sestavy nápravných opatření. Vlastní práce s filtry je stejná jako v sestavách. Pro zobrazení sestavy dle zvolených filtrů je třeba stisknout tlačítko .

V zobrazené sestavě jsou uvedeny dotazníky a jejich ukazatele, ke kterých byla uložena nápravná opatření (ukazatele bez nápravných opatření zobrazeny nejsou). Ke každému ukazateli jsou vypsána všechna nápravná opatření. U posledního nápravného opatření ukazatele se ve sloupci Vstup zobrazuje ikona , umožňující vstup do aplikace Přehled nápravných opatření.

Tlačítkem lze sestavu přehled nápravných opatření exportovat do MS Excel.