Přehled nápravných opatření


Aplikace Přehled nápravných opatření zobrazuje přehled nápravných opatření uložených k hodnocenému ukazateli v dotazníku. Aplikace je přístupná hodnotitelům a uživatelům, kteří mají přidělena příslušná oprávnění a pravidla přístupu k dotazníkům.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny údaje vztažené k hodnocenému ukazateli - název ukazatele, název a stav dotazníku, název hodnotící role a hodnocené období. Pod touto částí následuje přehled uložených nápravných opatření k ukazateli. Poslední zadané nápravné opatření může jeho autor upravit (např. opravit překlep) nebo smazat přes ikonu ve sloupci Opr.. Úpravu/smazání nápravného opatření lze provést nejvýše jeden den po jeho vložení.

Nové nápravné opatření lze vložit přes formulář v dolní části aplikace, kde se do pole Text zadá text nápravného opatření a uloží se stisknutím tlačítka .

První nápravné opatření lze přidat pouze z hodnotícího dotazníku.