Základní údaje


Aplikace Základní údaje přehledně zobrazuje popis zvoleného kanálu, jméno správce kanálu, eskalační řetězec a statistiku požadavků (počet monitorujících pracovníků, celkový počet požadavků, počet ukončených a neukončených požadavků atd.).