Statistiky kolejí


Statistiky poskytují informace o počtu podaných žádostí o ubytování na kolejích ve zvoleném akademickém roce. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním koleje-e.

Statistiky jsou dostupné v období podávání žádostí, které je vymezeno milníkem Podávání žádostí o koleje v univerzitním harmonogramu. Pro každou zvolenou skupinu rozhodování je v aplikaci Statistiky kolejí zobrazeno:

  • Celkový počet žádostí a dané období pro všechny skupiny rozhodování.

  • Celkový počet žádostí v rámci zvolené skupiny rozhodování.

  • Kvóty kolejí pro zvolenou skupinu rozhodování.

Statistiky lze zobrazovat průběžně během udělování kolejí.