Objednávky


Aplikace Objednávky umožňuje studentovi prohlížet předměty a služby nabízené univerzitou a jejími pracovišti, nabízené položky objednávat a sledovat stav zpracování provedených objednávek. Aplikace je přístupná všem studentům, včetně ukončených. Provedené objednávky jsou vázány na konkrétní studium studenta, jehož volbu lze provést před vstupem do objednávek z aplikace Moje studium, nebo přímo v objednávkách prostřednictvím nabídky Studium v úvodu aplikace.

Nová objednávka

Záložka Nová objednávka poskytuje studentovi přehled předmětů a služeb dostupných pro aktuálně zvolené studium a umožňuje jejich objednávání.

Položky dostupné pro objednání jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Zobrazen je název položky a její cena. Ikona ve sloupci Pokyny zobrazuje podrobnější informace o dané položce, případně pokyny k převzetí apod. Ikona se zobrazuje pouze u položek, u kterých správce systému pokyny vyplnil. Volitelně lze zobrazit informace o sazbě DPH a výši DPH. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Objednat se příslušná položka objedná. Provedené objednávky lze zobrazit v záložce Moje objednávky.

Současně s provedením objednávky je vytvořeno rozhodnutí o platbě za objednanou položku. Teprve po uhrazení příslušné částky bude objednávka zpracována. Informace o vytvořeném rozhodnutí a způsobu úhrady jsou uvedeny v aplikaci Financování studia.

Moje objednávky

Záložka Moje objednávky zobrazuje přehled studentových objednávek a umožňuje sledovat stav jejich zpracování.

Objednané položky jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každé položky je zobrazen její název, stav, požadovaná a uhrazená částka. V závislosti na stavu zpracování objednávky se vypisuje datum připravení a odbavení. Pomocí odkazů nad seznamem lze zobrazit údaje o datu zadání objednávky a osoby, která objednávku provedla, sazbu DPH a její výši, příznak, zda objednávka podléhá přípravě, jméno uživatele, který přípravu provedl, jména uživatelů, jenž mohou provést odbavení objednávky a nakonec jméno osoby, která odbavení objednávky provedla.

Provedenou objednávku je možné za jistých okolností zrušit. Zrušení se provede zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Nenachází-li se žádná z objednávek ve stavu umožňujícím zrušení, sloupec Ozn. ani tlačítko se nezobrazuje. Při zrušení je objednávka v závislosti na svém stavu zcela smazána nebo označena jako zrušená (zůstává v evidenci). Zároveň je smazáno/zrušeno rozhodnutí o platbě náležící k této objednávce (viz Financování studia).