Souhlasy se zpracováním osobních údajů


Aplikace Souhlasy se zpracováním osobních údajů slouží k seznámení uživatele se souhlasy a předpisy. Souhlasy se zobrazují po přihlášení do UIS. Pokud jsou souhlasy nastavené jako povinné, bez jejich udělení nelze dále pokračovat.

Aplikace je rozdělena do záložek SouhlasySeznámení s vnitřními předpisy.

Souhlasy

V záložce Souhlasy má uživatel možnost potvrdit všechny souhlasy najednou přes tlačítko , které se nachází v úvodu aplikace na pravé straně pod textem Chci udělit všechny souhlasy. Stejně tak může uživatel zase odvolat všechny udělené souhlasy najednou přes tlačítko .

Souhlasy jsou seřazeny pod sebou v jednotlivých polích. Na levé straně je pole označeno červeným nebo zeleným svislým pruhem podle aktuálního stavu souhlasu. Pokud je souhlas nepotvrzen, odvolán nebo vyžaduje opětovné odsouhlasení (významná verze souhlasu), pak je pruh i jeho přepínač červený . Vedle přepínače je zobrazen text Souhlas nebyl udělen. Pokud jde o povinný souhlas, který je významný pro vstup do UIS, je u názvu souhlasu zobrazen vykřičník a vedle přepínače je zobrazena věta Souhlas nebyl udělen. Nelze pokračovat. U každého neuděleného souhlasu je zobrazena ikona . Pokud je souhlas udělen, pak se zobrazuje přepínač zeleně s větou Souhlas udělen a ikonou .

Pod názvem souhlasu je možné zobrazit více informací a plné znění souhlasu. Pod textem souhlasu se nachází odkaz pro vstup do aplikace Historie souhlasů s pravidly osobních údajů, kde je přehled a v něm všechny verze daného souhlasu. V sloupci Verze je vždy uvedeno datum a čas, kdy byla verze uložena. Následuje sloupec Souhlas udělen, ve kterém se vypisuje datum a čas udělení souhlasu. V dalším sloupci Souhlas odvolán se zobrazuje datum a čas souhlasu, který byl odvolán. V posledním sloupci je k náhledu verze, do které lze vstoupit přes ikonu .

Seznámení s vnitřními předpisy

Seznámení s vnitřními předpisy - v případě seznámení platí stejný proces a pravidla odsouhlasení jako u souhlasů. Seznámení lze potvrdit jednotlivě přepínači nebo hromadně přes tlačítko na pravé straně aplikace pod větou Jsem seznámen/a se všemi vnitřními předpisy.

Pokud je souhlas označený jako Seznámení s vnitřními předpisy a je nastavený s upozorněním, vzniká nová zásadní informace. Tato zásadní informace se zobrazí po přihlášení uživatele a zmizí v okamžiku, kdy je uživatel seznámen se všemi předpisy.

Seznámení s vnitřními předpisy nelze odvolat.