Výplatní termíny


Aplikace Výplatní termíny slouží k evidenci výplatních termínů v jednotlivých kalendářních měsících aktuálního a následujícího kalendářního roku. V těchto termínech jsou zaměstnancům zpřístupňovány elektronické výplatní pásky za předcházející měsíc v aplikaci Výplatní pásky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním provoz-z.

Kalendářní rok, pro který se mají výplatní termíny zobrazit, se zvolí výběrem odpovídající záložky. Zobrazena je vždy záložka pro aktuální a nadcházející kalendářní rok. V přehledové tabulce jsou pak zobrazeny jednotlivé měsíce a u nich nastavené termíny výplat. Termíny výplat pro nadcházející kalendářní rok jsou implicitně nastaveny na poslední den daného měsíce. Změna termínů výplat se provede zadáním nové hodnoty do pole Výplatní termín pro jednotlivé měsíce a stisknutím tlačítka .

Výplatní termín určuje zpřístupnění elektronické výplatní pásky za měsíc předcházející.