Konference


Aplikace Konference zobrazuje přehled konferencí, kterých se student zúčastnil. Údaje jsou automaticky doplňovány do Zprávy o průběhu doktorského studia pro zvolený akademický rok.

Seznam obsahuje konference, které si student vložil do svých životopisných údajů v UIS nebo které vložil do publikací VVIS a je jejich autorem.

U konferencí, které mají evidováno přesné datum zahájení a ukončení, je jejich příslušnost ke konkrétnímu období daná. U ostatních nastavuje zařazení ke konkrétnímu období sám student v aplikaci Zařazení výsledků doktorského studia, přičemž může přiřazovat pouze do aktuálního období.