Projekty


Aplikace Projekty zobrazuje přehled projektů, kterých se student zúčastnil. Údaje jsou automaticky doplňovány do Zprávy o průběhu doktorského studia pro zvolený akademický rok.

Seznam obsahuje projekty, které si student vložil do svých životopisných údajů v UIS, nebo mu byla přidělena oficiální role v projektu evidovaném v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Záznamník výzkumníka.

V seznamu je uvedeno jméno projektu a jeho garant, stav rešení projektu a jeho druh a období trvání tohoto projektu (uvažuje se od data zahájení do data ukončení). Podle uvedeného období trvání jsou projekty přiřazovány do příslušného akademického roku Zprávy o průběhu doktorského studia.