Statistiky vnitřního hodnocení kvality


Aplikace Statistiky vnitřního hodnocení kvality umožňuje uživatelům zobrazovat přehledy a statistiky hodnotících dotazníků pro role, ke kterým mají přidělena příslušná oprávnění a pravidla přístupu.

Oprávnění a pravidla přístupu nastavuje manažer kvality při aktivaci rolí v hodnoceném období prostřednictvím aplikace Správa oprávnění pro roli.

V úvodu aplikace je zobrazeno portálové menu pro výběr hodnoceného období. Zobrazena jsou všechna období, ve kterých má uživatel zpřístupněny hodnotící dotazníky. Aktuálně zvolené období je zobrazeno tučně. Níže je zobrazen seznam dotazníků zpřístupněných uživateli.

V případě většího počtu dotazníků je namísto seznamu zobrazen vyhledávací formulář, jehož prostřednictvím lze požadované dotazníky dohledat podle názvu nebo jeho části. Vyhledávání lze omezit na dotazníky vztažené k určitému typu objektu (předmět, pracoviště, pracovní poměr apod.), případně podle hlavního pracoviště (fakulty) nebo pracoviště. Po stisknutí tlačítka se zobrazí seznam dotazníků vyhovujících hledanému vzorku a zadaným kritériím. Tlačítkem lze zobrazit seznam dotazníků dle zadaných kritérií (bez ohledu na vzorek).

V seznamu je pro každý dotazník uvedeno jeho jméno a typ objektu a jeho hodnotitelé. Ikona ve sloupci Statistika odkazuje do stejnojmenné aplikace, kde lze srovnat hodnocení ukazatelů zařazených v daném dotazníku s hodnocením odpovídajících ukazatelů v dotaznících přilehlých období. Ikona ve sloupci Přehled odkazuje do aplikace Přehled hodnocení.