Stav hodnocení role


Aplikace Stav hodnocení role zobrazuje stav hodnocení jednotlivých dotazníků role. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a, quality-c nebo quality-r. Uživatelům s oprávněním quality-c jsou zobrazeny dotazníky pro pracoviště, na které mají oprávnění uděleno. Export dotazníků je přístupný pouze uživatelům s oprávněním quality-a, quality-c.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny základní informace o zvolené roli, s jejímiž dotazníky se pracuje, název hodnoceného období a jeho stav. Následuje filtr, pomocí kterého lze seznam dotazníku filtrovat podle hlavního pracoviště (fakulty) a pracoviště.

Seznam dotazníků v roli je zobrazen v přehledové tabulce. V případě většího počtu dotazníků je seznam rozdělen do více stránek, mezi kterými lze přecházet pomocí odkazů a šipek nad seznamem. Dotazníky jsou v seznamu očíslovány dle pořadí vygenerování. Ve sloupci Stav vyplnění je pomocí ikon zobrazen stav vyplnění příslušného dotazníku. Význam jednotlivých ikon je uveden v legendě. Sloupec Dotazník obsahuje název objektu, pro nějž je dotazník vygenerován (např. předmět, pracoviště apod.). Ve sloupci Hodnotitelé - vstup do dotazníku jsou uvedeni hodnotitelé příslušného dotazníku a časový údaj o tom, kdy do dotazníku poprvé vstoupili. Sloupec Ukazatele uvádí poměr vyplněných a všech ukazatelů v dotazníku. Následující sloupce zobrazují datum, čas a hodnotitele, kdy a kým byl dotazník poprvé otevřen, naposledy uložen a potvrzen.