Fixace hodnot ukazatele


Aplikace Fixace hodnot ukazatele umožňuje zobrazit přehled vygenerovaných hodnot pro zvolený ukazatel zařazený v roli a následně tyto hodnoty fixovat. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

V úvodu aplikace je zobrazen název zvoleného ukazatele a základní informace o roli, do níž je ukazatel zařazen. Vlastní práce s hodnotami ukazatele je rozdělena do několika záložek, jejichž význam je podrobněji popsán níže.

Fixované hodnoty

Záložka Fixované hodnoty zobrazuje přehled vygenerovaných a zafixovaných hodnot ukazatele pro jednotlivé dotazníky.

Seznam fixovaných hodnot je zobrazen v přehledové tabulce. V případě většího počtu dotazníků je seznam rozdělen do více stránek, mezi kterými lze přecházet pomocí odkazů a šipek nad seznamem. Dotazníky jsou v seznamu očíslovány dle pořadí vygenerování. Sloupec Dotazník obsahuje název objektu, pro nějž je dotazník vygenerován (např. předmět, pracoviště apod.). Ve sloupci Hodnota je uvedena fixovaná hodnota ukazatele pro daný dotazník. Podrobnosti o hodnotě ukazatele a způsobu jejího výpočtu lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti. Kliknutím na ikonu ve sloupci Smazat hodnotu lze hodnotu pro vybraný dotazník vymazat, ukazatel však v takovém případě zůstane nekompletní.

Nejsou-li hodnoty fixované, je nutné je zafixovat v záložce Aktuálně generované hodnoty.

Tlačítkem Zrušit fixaci hodnot ukazatele, které je zobrazeno pod seznamem dotazníků, lze všechny zafixované hodnoty ukazatele pro zvolenou roli odfixovat, tedy smazat a umožnit novou fixaci.

Aktuálně generované hodnoty

Záložka Aktuálně generované hodnoty zobrazuje přehled vygenerovaných hodnot ukazatele pro jednotlivé dotazníky. Generování hodnot probíhá podle vzorce přiřazeného ukazateli a jeho parametrů.

Seznam aktuálně vygenerovaných hodnot ukazatele pro jednotlivé dotazníky je zobrazen v přehledové tabulce. V případě většího počtu dotazníků je seznam rozdělen do více stránek, mezi kterými lze přecházet pomocí odkazů a šipek nad seznamem. Dotazníky jsou v seznamu očíslovány dle pořadí vygenerování. Sloupec Dotazník obsahuje název objektu, pro nějž je dotazník vygenerován (např. předmět, pracoviště apod.). Ve sloupci Hodnota je pak uvedena aktuálně generovaná hodnota ukazatele pro daný dotazník.

Tlačítkem Fixovat vygenerované hodnoty, které je zobrazeno pod seznamem, lze hodnoty ukazatele zafixovat. Pokud jsou již hodnoty ukazatele zafixované, pak opětovnou fixací dojde k přepsání dříve fixovaných hodnot.

Srovnání fixovaných a generovaných hodnot

Záložka Srovnání fixovaných a generovaných hodnot zobrazuje přehled dotazníků, ve kterých byly nalezeny rozdíly mezi zafixovanými a aktuálně generovanými hodnotami ukazatele, případně dotazníky bez zafixované hodnoty ukazatele.

Srovnání lze provést, pouze pokud jsou hodnoty ukazatele zafixovány. Existují-li pak rozdíly mezi fixovanými a generovanými hodnotami, jsou dotazníky s rozdílnou hodnotou ukazatele zobrazeny v přehledové tabulce. V levé části jsou zobrazeny fixované hodnoty, vpravo pak hodnoty aktuálně generované. Ve sloupci Rozdíl je pomocí ikon indikován rozdílový stav. Ikona značí absenci hodnoty ukazatele pro daný dotazník ve fixovaných hodnotách, ikona pak značí rozdíl mezi fixovanou a aktuálně generovanou hodnotou.