Přehled hodnocení


Aplikace Přehled hodnocení zobrazuje přehled hodnocení ukazatelů zařazených ve zvoleném hodnotícím dotazníku.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny informace vztahující se k aktuálně zvolenému dotazníku - název hodnoceného období, název dotazníku a označení role. Pod těmito údaji je zobrazen přehled všech ukazatelů zařazených do zvoleného dotazníku, rozdělených do skupin podle kritérií kvality a oblastí činnosti.

Pro počítané ukazatele se ve sloupci Parametry zobrazují parametry vstupující do výpočtu daného ukazatele a jejich hodnoty. Úplný název parametru lze zobrazit po najetí kurzoru myši na zkratku parametru. Sloupec Hodnota ukazatele pak obsahuje vypočtenou hodnotu ukazatele podle vstupních parametrů.

Ve sloupci Sbírané údaje jsou uvedeny všechny sbírané údaje vložené k danému ukazateli (pokud byly u ukazatele zjišťovány) a jejich hodnoty.

Ve sloupci Stupeň je uvedeno ohodnocení ukazatele dle hodnotící stupnice. Zobrazuje se označení i popis příslušného stupně. Úplnou stupnici příslušného ukazatele lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Stupnice. Ve sloupci Standard je pomocí ikon znázorněno, zda hodnocení ukazatele odpovídá standardu hodnotící stupnice, je nadstandardní nebo podstandardní.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Komentář lze zobrazit komentář hodnotitele vložený k hodnocení daného ukazatele.

Ve sloupci Opatření může být uveden počet nápravných opatření uložených k danému ukazateli kvality. Kliknutím na ikonu lze nápravná opatření zobrazit.