Vnitřní hodnocení kvality


Aplikace Vnitřní hodnocení kvality umožňuje hodnotitelům vyplňování hodnotících dotazníků, které jsou pro ně připraveny v rámci hodnotících období.

V úvodu aplikace je zobrazeno portálové menu pro výběr hodnoceného období. Zobrazena jsou všechna období, ve kterých má uživatel zpřístupněny hodnotící dotazníky. Aktuálně zvolené období je zobrazeno tučně.

V každém hodnoceném období je uveden přehled rolí, které byly pro uživatele v rámci hodnoceného období identifikovány a v rámci nichž bude hodnocení kvality provádět. Role jsou rozděleny do úrovní hodnocení. U každé role je rovněž uvedeno období sběru dat - tj. období, ve kterém jsou hodnotitelům zpřístupněny hodnotící dotazníky k vyplnění. Ve sloupci Stav období je zobrazena ikona indikující, zda se role připravuje pro sběr hodnocení (dosud nenastalo období sběru), probíhá sběr, vyhodnocuje se (sběr byl již ukončen), a nebo jde o historické období (sběr byl vyhodnocen a hodnocené období uzavřeno).

V rámci role jsou zpřístupněny jednotlivé hodnotící dotazníky, jejichž pojmenování odráží hodnocenou entitu (např. garantovaný předmět, vedené pracoviště, pracovní úvazek pracovníka atd.). Ve sloupci Stav vyplnění je pomocí ikon zobrazen stav vyplnění příslušného dotazníku:

  • Nevyplněno - vyplňování dotazníku dosud nebylo zahájeno;

  • Zahájeno vyplňování - vyplňování dotazníku již bylo zahájeno, ale není kompletní a dotazník není dosud odeslán;

  • Vyplněno a odesláno - dotazník byl kompletně vyplněn a odeslán.

K vyplňování příslušného dotazníku lze přejít po kliknutí na ikonu ve sloupci Dotazník, která se zobrazuje v období sběru, nebyl-li dotazník již vyplněn a odeslán. V případě odeslaného dotazníku je zobrazena ikona umožňující zobrazení odeslaného dotazníku. Ikona je zobrazena i pokud již probíhá vyhodnocení sběru a umožňuje přístup k náhledu dotazníku, případně k zadávání nápravných opatření. Pokud období sběru dosud nenastalo, je zobrazena ikona .

Podle nastavení role, resp. jednotlivých dotazníků, může dotazník vyplňovat i více hodnotitelů (např. role Děkan/proděkan). V takovém případě se při vstupu prvního hodnotitele do dotazníku tento dotazník uzamkne a další hodnotitelé do něj nemají přístup - ve sloupci Dotazník se jim zobrazuje ikona . Zámek se uvolní po 360 minutách od uzamčení, nebo když hodnotitel, který uzamčení provedl, uloží vyplňovaný dotazník stiskem tlačítka .