Kontrola nastavení


Aplikace Kontrola nastavení hodnoceného období slouží ke kontrole nastavení veškerých náležitostí hodnoceného období a v něm aktivovaných rolí. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

V aplikaci je zobrazeno několik kontrolních sekcí, pomocí kterých lze průběžně kontrolovat aktivované role, jejich ukazatele a nastavení. Příslušná kontrola se spustí stisknutím tlačítka . Pokud již byla kontrola v minulosti spuštěna, zobrazuje se v sekci informace o provedení poslední kontroly. Skončila-li poslední kontrola chybou, je sekce označena ikonou a je zobrazen seznam nalezených chyb. Kliknutím na ikonu ve sloupci Oprava lze přejít do příslušné aplikace a nastavení zde opravit. Opětovná kontrola se provede stisknutím tlačítka .

Jednoduché kontroly (např. milníky a role) jsou spouštěny přímo v aplikaci a výsledek je ihned zobrazen. U ostatních probíhá kontrola na pozadí - po stisknutí tlačítka se vytvoří požadavek na provedení kontroly, který UIS zařadí do fronty a následně zpracuje. Po ukončení je uživateli zaslán informační e-mail s výsledkem kontroly. Po dobu běhu kontroly může uživatel v aplikacích dále pracovat.

Dílčí kontroly je vhodné provádět před každou změnou stavu role.

Formální kontrola

V rámci přípravy hodnoceného období je zapotřebí jednotlivé aktivované role dostat až do stavu Role je připravená ke sběru dotazníků, přičemž před každou změnou stavu role je doporučeno provést průběžné kontroly, které pomohou odhalit chyby v nastavení.

Jakmile jsou všechny aktivované role přepnuty do stavu Role je připravená ke sběru dotazníků a současně všechny průběžné kontroly skončily bez chyb, lze přistoupit ke spuštění formální kontroly hodnoceného období. V úvodu aplikace se zobrazí tlačítko , po jehož stisknutí se spustí komplexní kontrola nastavení hodnoceného období. Kontrola probíhá na pozadí, ukončení kontroly je uživateli oznámeno e-mailovou zprávou. Po dobu běhu kontroly se hodnocené období nachází ve stavu probíhá kontrola. V případě úspěšného výsledku kontroly je stav období změněn na připravené a v tomto stavu čeká na vlastní spuštění sběru dle harmonogramu.