Zadávání ručních parametrů


Aplikace Zadávání ručních parametrů slouží pro hromadné vkládání hodnot ručních parametrů v hodnoceném období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelům s oprávněním quality-c jsou zobrazeny pouze ruční parametry z dotazníků, ke kterým mají v rámci svého oprávnění přístup. Uživatelé s oprávněním quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

V úvodu aplikace je zobrazena nabídka, kde lze zvolit způsob seskupení ručních parametrů. Zvolit lze:

  • Seskupit podle rolí - výpis ručních parametrů bude rozdělen po jednotlivých rolích a pro každou roli budou vypsány všechny dotazníky a jejich ruční parametry.

  • Seskupit podle dotazníků - výpis ručních parametrů bude rozdělen podle jednotlivých dotazníků a pro každý dotazník budou vypsány všechny role a jejich ruční parametry.

Zvolený způsob zobrazení je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

Ve vlastních seznamech ručních parametrů je pak uveden název dotazníku/role, a název ručního parametru. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Popis lze zobrazit popis ručního parametru a jeho použití v rámci hodnoceného období (zobrazuje se název parametru a ukazatele, ve kterém je parametr použit).

Hodnoty ručních parametrů se zadávají do pole ve sloupci Hodnota a po vyplnění se uloží stisknutím tlačítka na konci stránky. Je-li hodnota vložena, zobrazuje se ve sloupcích Změněno, Změnil uvedeno datum vložení hodnoty a jméno uživatele, který tuto hodnotu vložil. Hodnoty ručních parametrů lze vkládat pro role nacházející se ve stavu 3 - Role má zafixované ukazatele v dotaznících před vyplněním ručních parametrů. Ve vyšších stavech lze hodnoty ručních parametrů pouze prohlížet.

Vyplňování ručních parametrů manažerem kvality a fakultními referenty je nutno koordinovat. Pokud by manažer kvality vkládal údaje současně s fakultními referenty, může dojít k přepsání vložených údajů.

Tlačítkem lze přehled ručních parametrů exportovat do MS Excel včetně jejich popisu a použití v rámci ukazatelů kvality.