Zpráva o průběhu doktorského studia - oborová rada


Aplikace Zpráva o průběhu doktorského studia – - oborová rada poskytuje přehled studentů doktorského studia, kteří svým studiem spadají pod příslušnou oborovou radu, ve které je uživatel členem. Pro tyto studenty zobrazuje stav vyplnění jejich Zprávy o průběhu doktorského studia a předsedovi oborové rady umožňuje se k tomuto hodnocení vyjadřovat. Aplikace je přístupná členům oborové rady v Osobní administrativě v sekci Studijní systém.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce, kde jsou pro každého studenta uvedeny základní informace jako identifikace studia, ročník, stav průběhu studia, školitel a školící pracoviště. Pomocí ikon ve sloupci Stav je vyjádřen stav vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia příslušnými osobami. Význam jednotlivých ikon a jejich stavů je vysvětlen v legendě umístěné pod seznamem studentů. Seznam studentů je možné omezit na studenty zvoleného období, školitele a pracoviště.

Tlačítkem lze nabídku univerzitních období rozšířit o všechna dostupná období, i historická.

Po kliknutí na ikonu  ve sloupci Vkládání lze příslušnému studentovi vložit stanovistko předsedy oborové rady k ke Zprávě o průběhu doktorského studia. Hodnocení se vkládá do připraveného formuláře. Schvalování probíhá hierarchicky, pokud Zprávu o průběhu doktorského studia neschválila předchozí role, nemůže schválení provést následující role. Podobně je zamezeno úpravám, předchozí role nemůže Zprávu o průběhu doktorského studia upravovat, pokud následující role už potvrdila schválení. Vyplněný formulář je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Přes ikonu  ve sloupci Náhled je možné zobrazit obsah hodnocení. Kliknutím na ikonu  lze zadané hodnocení vytisknout. Ikona je zobrazena vždy. Hodnocení je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.

Dojde-li v průběhu studia u studenta k přestupu na jiný program nebo obor, přiřazený předseda se změní na předsedu programu nebo oboru, do kterého student přestoupil.