Stupnice ukazatele pro roli v hodnoceném období


Aplikace Stupnice ukazatele pro roli v hodnoceném období slouží ke správě hodnotící stupnice ukazatele zařazeného do role v hodnoceném období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Stupnice pro ukazatel je definována centrálně v aplikaci Ukazatele kvality. Z této centrální evidence se stupnice přebírá do hodnoceného období - tzv. základní stupnice. Pokud centrální nastavení stupnice a jejího standardu vyhovuje, není zapotřebí stupnici daného ukazatele v hodnoceném období nijak měnit.

Mohou však nastat situace, kdy je zapotřebí v hodnoceném období stupnici nějakým způsobem upravit - přidat nebo odebrat stupeň, změnit intervaly jednotlivých stupňů nebo stanovit nový standard. V takových případech dochází k přetížení stupnice - základní stupnice zůstane beze změny a v hodnoceném období se založí stupnice nová, přičemž při její definici se bude vycházet ze základní stupnice. Přetížit lze:

  • standart stupnice - pro ukazatel se použije základní stupnice, ale v hodnoceném období lze v rámci této stupnice zvolit nový standard;

  • stupnici v roli - pro ukazatel se v hodnoceném období vytvoří nová stupnice, pro kterou lze definovat nový standard, přidat nebo odebrat stupně nebo změnit intervaly jednotlivých stupňů;

  • standard pro pracoviště - pro ukazatel se použije základní stupnice, ale v hodnoceném období lze pro zvolené pracoviště v rámci této stupnice zvolit nový standard; Ostatní pracoviště budou dále využívat standard dle základní stupnice (případně přetížený standard v roli).

  • stupnici pro pracoviště - pro ukazatel se v hodnoceném období vytvoří nová stupnice, která bude použita pouze pro zvolené pracoviště. Ostatní pracoviště budou dále využívat základní stupnici (případně stupnici přetíženou v roli);

Pro daný ukazatel mohou v hodnoceném období existovat maximálně tři druhy stupnic - základní, přetížená pro roli a přetížená pro konkrétní pracoviště, přičemž poslední uvedená má nejvyšší prioritu.

Přetížení základní stupnice, resp. standardu v roli lze provést provést pomocí tlačítek , resp. . Přetížení stupnice, resp. standardu pro pracoviště lze provést výběrem pracoviště z příslušné nabídky a stisknutím tlačítka .

Stupnice ukazatele jsou zobrazeny v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Uvedena je vždy základní stupnice, případně jednotlivá přetížení. U přetížených záznamů je uvedeno, zda je přetížen pouze standard nebo celá stupnice. Ikona ve sloupci Vstup signalizuje kompletnost stupnice. Není-li stupnice nastavena nebo není-li kompletní, zobrazuje se ikona . Přes ikonu ve sloupci Vstup lze stupnici zobrazit, případně upravit. Základní stupnici lze pouze zobrazit. U přetíženého standardu lze měnit pouze standard. V případě přetížené stupnice lze měnit standart i definici jednotlivých stupňů, jejich intervaly i popis.

Přetíženou stupnici ukazatele lze ze seznamu odebrat přes ikonu ve sloupci Vstup a následně stisknutím tlačítka , resp. .

Vlastní definice přetížené stupnice je obdobná definici stupnice ukazatele v evidenci ukazatelů. Podrobný popis nastavení stupnice lze tedy najít zde.