Podmínky pro zařazení ukazatele do role v hodnoceném období


Aplikace Podmínky pro zařazení ukazatele do role v hodnoceném období umožňuje definovat podmínky pro zařazení ukazatele do hodnotících dotazníků příslušné role. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Zařazení některých ukazatelů do hodnotících dotazníků role má smysl pouze při splnění určitých podmínek. Tyto podmínky se vyhodnocují zpravidla na základě dat evidovaných v UIS, případně na základě hodnot ručních parametrů, které vyplňují referenti kvality k jednotlivým dotazníkům. Jsou-li podmínky pro zařazení ukazatele splněny, je daný ukazatel do konkrétního dotazníku role zařazen. V opačném případě zařazen není. Pro jeden ukazatel lze definovat jednu nebo více podmínek zařazení. Ukazatel s jednou podmínkou je do dotazníku zařazen vždy, když tuto podmínku splní. V případě více podmínek pak o zařazení ukazatele do dotazníku rozhoduje zvolený způsob vyhodnocení (všechny podmínky musí být splněny; alespoň jedna podmínka musí být splněna).

Podmínky pro zařazení ukazatele se definují prostřednictvím formuláře v dolní části aplikace, kde se z nabídky Algoritmus zvolí algoritmus, podle kterého se bude podmínka vyhodnocovat, případně jeho parametry a stisknutím tlačítka se přiřadí k ukazateli.

Při definici podmínky založené na ručním parametru se v nabídce Algoritmus zvolí možnost Nenulový ruční parametr a v nabídce Ruční parametr se zvolí odpovídající ruční parametr.

Správu číselníku ručních parametrů zajišťuje aplikace Ruční parametry.

Definované podmínky pro zařazení ukazatele se zobrazují v přehledové tabulce. Je-li k ukazateli přiřazeno více podmínek, je třeba nastavit způsob jejich vyhodnocení - tj. určit, zda pro zařazení ukazatele di dotazníku postačuje splnění jedné z definovaných podmínek, nebo musí být splněny všechny podmínky současně. Způsob vyhodnocení se stanoví označením příslušné volby nad seznamem podmínek a stisknutím tlačítka .

Definované podmínky lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Přidávat a odebírat podmínky zařazení ukazatele, případně nastavovat způsob vyhodnocení, lze pouze do stavu role 2 - Role má zafixované dotazníky a to pouze do okamžiku zafixování ukazatelů v dotaznících.