Soubory ukazatele pro roli v hodnoceném období


Aplikace Soubory ukazatele pro roli v hodnoceném období slouží ke správě souborů ukazatele zařazeného do role v hodnoceném období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Soubory pro ukazatel jsou definovány centrálně v aplikaci Ukazatele kvality. Z této centrální evidence jsou soubory převzaty do ukazatele zařazeného do role v hodnoceném období, kde je lze upravit (přetížit pro potřeby ukazatele v roli v hodnoceném období). Pokud centrální nastavení souborů vyhovuje, není zapotřebí soubory pro ukazatel v roli v hodnoceném období nijak měnit.

Seznam dokumentů připojených ke zvolenému ukazateli je zobrazen v přehledové tabulce. Sloupec Název dokumentu obsahuje původní název dokumentu v Dokumentovém serveru a cestu ke složce, ve které je dokument uložen. Je-li název dokumentu vypsán tučně, jedná se o dokument ukazatele převzatý z centrální evidence. Ve sloupci Název je uveden název, pod kterým se bude dokument zobrazovat vyplňujícím osobám. Sloupec Vložil do DS obsahuje jméno uživatele, který dokument vložil do Dokumentového serveru. Podrobnější informace o dokumentu lze získat po kliknutí na ikonu ve sloupci Dok. server. Pomocí odkazů nad seznamem lze dále zobrazit sloupec s poznámkou a vlastní soubory příloh dokumentu. Ikona ve sloupci Editovat umožňuje nastavit název dokumentu a poznámku.

Připojené dokumenty lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Správu souborů ukazatele lze provádět až do stavu role 5 - Role má zafixované hodnoty ukazatelů.

Pro připojení nového dokumentu z Dokumentového serveru ke zvolenému ukazateli je připraven formulář umístěný pod seznamem dokumentů. Zde se zadá název hledaného dokumentu, nebo jeho část, a stiskne se tlačítko . Následně se požadovaný dokument označí v seznamu a stisknutím tlačítka se připojí ke zvolenému ukazateli.

Došlo-li v definici souborů připojených k ukazateli v hodnoceném období ke změně oproti definici souborů v centrální evidenci, zobrazuje se nad seznamem dokumentů tlačítko . Tímto tlačítkem lze smazat všechny definice souborů ukazatele v roli v hodnoceném období a vrátit se k definici souborů z centrální evidence.