Ruční parametry


Aplikace Ruční parametry slouží ke správě ručních parametrů využívaných v parametrech ukazatelů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Prostřednictvím ručních parametrů jsou do vnitřního hodnocení kvality vkládány hodnoty, které není možné automatizovaně získat z dat evidovaných v UIS. Hodnoty ručních parametrů vyplňují referenti kvality pro jednotlivé dotazníky poté, co jsou dotazníky centrálně vygenerovány (viz Dotazníky pro roli v hodnoceném období). Prostřednictvím aplikace Ruční parametry se eviduje seznam ručních parametrů. Z tohoto seznamu se ruční parametry vybírají pro použití ve speciálním algoritmu pro výpočet parametrů ukazatelů z ručních dat (viz Parametry ukazatelů). Ruční parametry tak pouze předávají svoji hodnotu do parametrů ukazatelů, které následně vstupují do výpočtů ukazatelů.

Nový ruční parametr lze založit pomocí formuláře v dolní části aplikace. Do pole Název se zadá vlastní název parametru. Pole Popis je určeno pro podrobnější popis parametru. Vhodné je vyplnit název a popis i v angličtině. Volitelně lze vložit poznámku, která slouží pouze pro interní potřebu v aplikaci. Vyplněný formulář se uloží stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných ručních parametrů je zobrazen v přehledové tabulce v úvodu aplikace. U každého parametru je uveden stav nabízení a název parametru (včetně přiděleného označení). Stav nabízení určuje, zda je daný parametr nabízen pro použití ve argumentech algoritmu v aplikaci Parametry ukazatelů. Kliknutím na ikonu lze stav změnit. Pomocí odkazů nad seznamem lze zobrazit nebo naopak skrýt sloupce s popisem a poznámkou. Nad seznamem je rovněž umístěn filtr, kterým lze seznam omezit na nabízené nebo skryté parametry.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné příslušný parametr editovat. Upravit lze všechny údaje ručního parametru zadané při jeho založení. Pokud je již ruční parametr použit v některém parametru, lze editovat pouze poznámku.

Odebrání parametru se provede jeho označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze parametry, které nejsou použity u některého z parametrů ukazatelů.