Správa oprávnění pro roli


Aplikace Správa oprávnění pro roli zobrazuje oprávnění a pravidla přístupu evidovaná k dané roli ve zvoleném hodnoceném období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Podle definovaných oprávnění a pravidel je příslušným uživatelům zpřístupněna aplikace Statistiky vnitřního hodnocení kvality, ve které mohou nahlížet na hodnotící dotazníky, které mají na základě těchto oprávnění a pravidel zpřístupněny.

Aplikace je rozdělena do dvou částí podle toho, zda se pracuje s oprávněními nebo pravidly přístupu. Přiřazená oprávnění, resp. pravidla, jsou zobrazena v přehledových tabulkách. Je-li příslušné oprávnění, resp. pravidlo, vypsáno tučně, jedná se o společné oprávnění, resp. pravidlo, definované u příslušné role v evidenci rolí.

Nastavení oprávnění a pravidel pro přístup je definováno centrálně u každé role v aplikaci Hodnocené role. Z této centrální evidence je definice oprávnění a pravidel přístupu převzata do role v hodnoceném období, kde ji lze upravit (přetížit pro potřeby zvolené role v hodnoceném období). Pokud centrální nastavení vyhovuje, není pro roli v hodnoceném období potřeba dalších nastavení.
Rozdíl mezi oprávněními pro přístup a pravidly pro přístup je popsán zde.

Měnit nastavení oprávnění a pravidel u role v hodnoceném období lze pouze pokud je role odemčena. Pro přidání nového oprávnění, resp. pravidla, se toto zvolí ze zobrazené nabídky a potvrdí se stisknutím tlačítka . Pole Poznámka slouží pro vložení interní poznámky k přidávanému oprávnění, resp. pravidlu. Přiřazená oprávnění, resp. pravidla lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka , resp. .