Změna způsobu studia


Aplikace Změna způsobu studia umožňuje změnit způsob studia u zapsaného předmětu studenta. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Změna způsobu studia předmětu se provede pomocí připraveného formuláře, kde je uveden současný způsob studia a nabídka pro výběr nového způsobu. Tato nabídka obsahuje všechny způsoby studia evidované u zvoleného předmětu v katalogu předmětů. Požadovaný způsob se zvolí z nabídky a potvrdí se stisknutím tlačítka . Po jeho stisknutí dojde ke změně způsobu studia zvoleného předmětu a následně k návratu do aplikace Studované předměty.

Změnu způsobu studia předmětu lze provést pouze pokud má daný předmět v Katalogu předmětů evidováno více možných způsobů studia (viz atribut Typ studia předmětu).
Způsob studia mimosemestrální se nabízí pouze pokud má předmět v Katalogu předmětů nastaven atribut Typ studia předmětu na hodnotu mimosemestrální a předmět je v aplikaci Mimosemestrální kurzy veden jako kompletní.