Harmonogram hodnoceného období


Aplikace Harmonogram hodnoceného období umožňuje definovat interval sběru dat pro jednotlivé úrovně a role definované v hodnoceného období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

V úvodu aplikace je zobrazen interval sběru dat nastavený u hodnoceného období. Níže je zobrazen přehled všech rolí aktivovaných ve zvoleném hodnoceném období, rozčleněný do jednotlivých úrovní hodnocení. U každé role/úrovně je ve sloupcích Sběr odkdy, Sběr dokdy uvedený interval sběru dat. Tento interval může být definovaný přímo u role. Pokud není definovaný u role, přebírá se interval z úrovně, do které role patří. Pokud není definovaný ani u úrovně, přebírá se začátek a konec sběru dat z hodnoceného období.

Specifické začátky a konec sběru dat pro role a úrovně lze definovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Má-li daná role/úroveň upravený interval sběru, lze jej tlačítkem smazat a převzít nastavení z nadřazené úrovně nebo hodnoceného období.

Interval sběru dat pro hodnocené období se definuje ve správě hodnocených období.