Správa vnitřního hodnocení kvality


Aplikace Správa vnitřního hodnocení kvality zpřístupňuje hodnocená období manažerům a referentům kvality a umožňuje jejich nastavení pro sběr hodnotících dotazníků. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Hodnocená období jsou zobrazena v přehledové tabulce. U každého období je uveden jeho stav, název, začátek a konec období (odvozený od kalendářních/akademických roků zahrnutých v hodnoceném období) a začátek a konec sběru dat. Požadované období se zvolí kliknutím na ikonu ve sloupci Vstup.

Nové hodnocené období lze založit v aplikaci Správa hodnocených období. Odkaz na aplikaci je umístěn pod přehledem hodnocených období.