Kritéria kvality


Kritéria kvality představují soubor skupin ukazatelů, prostřednictvím kterých univerzita posuzuje kvalitu svých činností v jednotlivých oblastech činnosti. Správu číselníku kritérií zajišťuje aplikace Kritéria kvality, která je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Nové kritérium hodnocení lze zaevidovat prostřednictvím formuláře v dolní části aplikace. Zde se vyplní název kritéria, případně poznámka a z nabídky Oblast se zvolí oblast činnosti, do které kritérium zařadí. Vyplněné údaje je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Nabídku oblastí činnosti lze spravovat v aplikaci Oblasti činnosti.

Seznam evidovaných kritérií hodnocení je zobrazen v přehledové tabulce. U každého kritéria je uvedeno jeho označení (skládá se z označení oblasti a pořadí kritéria), název, případně oblast činnosti a poznámka, které lze zobrazit/skrýt pomocí odkazu nad seznamem. Seznam kritérií lze prostřednictvím filtru nad seznamem omezit pouze na kritéria zařazená do vybrané oblasti činnosti.

Pomocí ikon   ve sloupci Poř. se nastavuje pořadí jednotlivých kritérií. Ikona ve sloupci Ukazatele kvality umožňuje prostřednictvím aplikace Ukazatele kvality zobrazit všechny ukazatele kvality zařazené do příslušného kritéria.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze zvolené kritérium editovat. V případě kritéria, které dosud není nikde použito, je možné měnit všechny údaje. U již použitého kritéria je možné změnit pouze poznámku. Kritéria lze vymazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Smazat lze pouze kritéria, která nejsou použita v návazných aplikacích.