Doplňující otázky


Aplikace Doplňující otázky slouží ke správě číselníku doplňujících otázek, pomocí kterých lze ovlivnit zobrazení ukazatelů ukazatelů kvality v hodnotících dotaznících. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Pomocí doplňujících otázek jsou od hodnotitele zjišťovány doplňující informace. Na základě odpovědí na tyto otázky pak mohou být hodnotiteli v dotazníku zobrazeny další ukazatele kvality k hodnocení. Hodnotitel na položenou otázku odpovídá pouze možností ano nebo ponechává otázku nezodpovězenu. Vlastní znění otázky tudíž musí být formulováno tak, aby byl vyplňující schopen odpovědět ano, případně na otázku vůbec neodpovídal.

Přiřazování doplňujících otázek k ukazatelům kvality probíhá v aplikaci Doplňující otázky ukazatele pro roli v hodnoceném období.

Novou otázku lze přidat prostřednictvím formuláře v dolní části aplikace, kde se vyplní znění doplňující otázky, případně se vloží její popis a potvrdí se stisknutím tlačítka .

Seznam doplňujících otázek je zobrazen v přehledové tabulce. Pomocí odkazu nad tabulkou lze ke znění otázek zobrazit i jejich popis, nebo jej naopak skrýt. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze vybranou otázku editovat. Označené otázky lze odebrat stisknutím tlačítka . Otázku nelze odstranit, pokud je již použita u některého z ukazatelů zařazených v roli hodnoceného období.