Správa hodnocených období


Aplikace Správa hodnocených období slouží ke správě období, ve kterých probíhá hodnocení kvality. Evidovaná období jsou nabízena v aplikaci Správa vnitřního hodnocení kvality, kde se pro ně připraví struktura ukazatelů a dotazníky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Nové období lze zaevidovat prostřednictvím formuláře ve spodní části aplikace, kde je zapotřebí vyplnit název hodnoceného období. Volitelně lze zadat poznámku, která slouží pouze pro interní potřebu v aplikaci a také stanovit období, ve kterém bude sběr pro toto hodnocení probíhat (lze stanovit i později). Atributem Vztažné období lze nově přidané období označit jako vztažné. Takové období se pak považuje za výchozí pro hodnotící škály. Jako vztažné může být označeno vždy právě jedno období v evidenci. Pokud je zakládané období označeno jako vztažné, změní se tim původní vztažné období. Vyplněné údaje je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných období je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každé období je nutné stanovit, která kalendářní období a akademické roky toto období pokrývá. Tato období lze přidat prostřednictvím ikony ve sloupcích Kalendářní rokyAkademické roky. Ve sloupcích Sběr odkdySběr dokdy je uveden rozsah období, ve kterém mají být data pro dané období sbírána. Pomocí odkazu nad seznamem lze zobrazit sloupec s poznámkou.

Ve sloupci Stav je pomocí ikon zobrazen stav, ve kterém se období aktuálně nachází. Význam jednotlivých stavů je následující:

  • V přípravě  - v tomto stavu probíhá příprava celého hodnoceného období v aplikaci Správa vnitřního hodnocení kvality, tj. definuje se struktura rolí, ukazatelů, vytváří se hodnotící dotazníky atd.

  • Probíhá kontrola  - v tomto stavu se období nachází při probíhající formální kontrole. Období má tedy kompletně sestaveny role, ukazatele a dotazníky, veškeré dílčí kontroly proběhly bez chyb a byla spuštěna formální kontrola. Po úspěšném ukončení formální kontroly se stav období změní na připravené.

  • Připravené  - do tohoto stavu se období dostane po úspěšném ukončení formální kontroly. V tuto chvíli je období kompletně připraveno pro vlastní sběr, který bude automaticky spuštěn k datu evidovaném ve sloupci Sběr odkdy.

  • Probíhá sběr  - v období aktuálně probíhá sběr hodnotících dotazníků. Přepnutí do tohoto stavu zajišťuje automat, který vyhledává období ve stavu připravené a k datu zahájení sběru (sloupec Sběr odkdy) překlápí období do stavu probíhá sběr.

  • Vyhodnocované  - sběr dotazníků již byl ukončen, nyní jsou výsledky vyhodnocovány radou pro vnitřní hodnocení kvality.

  • Uzavřené  - finální stav, období bylo radou vyhodnoceno a uzavřeno.

Ikona ve sloupci Motivační text slouží pro zobrazení náhledu motivačního textu. Text je možné upravit/vložit přes ikonu ve sloupci Upravit a lze jej formátovat s využitím metajazyka.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze zvolené období editovat. U období ve stavu v přípravě lze editovat všechny údaje, v následných stavech lze editovat pouze poznámku, motivační text a atribut určující vztažné období. Pokud období není vztažné, lze atribut vztažného období nastavit. Pokud je období vztažné, je atribut pouze vypsán bez možnosti změny. Vztažnost období nelze odebrat, lze ji jen nastavit jinému období.

Nastavení vztažného období lze přetížit na úrovni ukazatele, případně pracoviště v aplikaci Ukazatele pro roli v hodnoceném období.

Uzavření hodnoceného období

Jakmile je ukončeno vyhodnocení sběru, lze kliknutím na ikonu ve sloupci Stav přepnout hodnocené období do stavu uzavřené. Uzavřít hodnocené období mohou pouze uživatelé s oprávněním quality-a nebo quality-b.