Oblasti činnosti


Hodnocení kvality je prováděno v několika oblastech činnosti (typicky vzdělávací, tvůrčí, třetí role apod.). V rámci oblastí jsou definována kritéria kvality, která se měří prostřednictvím ukazatelů kvality. Správu číselníků činností poskytuje aplikace Oblasti činnosti. Do evidovaných oblastí činnosti se následně prostřednictvím aplikace Kritéria kvality zařazují kritéria. Správa oblastí činnosti je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Novou oblast činnosti lze zaevidovat prostřednictvím formuláře v dolní části aplikace. V poli Označení lze použít pouze celé číslo. Volitelně lze vložit poznámku, která slouží pouze pro interní potřebu v aplikaci. Vyplněné údaje je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných oblastí činnosti je zobrazen v přehledové tabulce. U každé oblasti je uvedeno její označení a název, případně poznámka, kterou lze zobrazit/skrýt pomocí odkazu nad seznamem. Pomocí ikon ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí evidovaných oblastí činnosti.

Ikona ve sloupci Kritéria kvality umožňuje prostřednictvím aplikace Kritéria kvality zobrazit všechna kritéria kvality zařazená do zvolené oblasti činnosti.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze zvolenou oblast činnosti editovat. V případě oblasti, která není dosud nikde použita, je možné změnit označení, název i poznámku. U již použité oblasti je možné změnit pouze poznámku. Označené záznamy lze vymazat stisknutím tlačítka . Smazat lze pouze oblasti, které nemají přiřazeno žádné kritérium hodnocení.