Úrovně hodnocení


Hodnocení kvality je prováděno v jednotlivých úrovních, přičemž pro každou úroveň jsou definovány role, které hodnocení provádí. Hodnocení probíhá samostatně v každé úrovni (není provázáno s nižší úrovní). Správu číselníku úrovní poskytuje aplikace Úrovně hodnocení. Do těchto úrovní jsou následně zařazovány hodnocené role v aplikaci Aktivace rolí v hodnoceném období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Novou úroveň pro hodnocení lze zaevidovat prostřednictvím formuláře v dolní části aplikace. V poli Označení lze použít pouze římské číslice zapsané velkými písmeny. Při vkládání názvu úrovně je vhodné uvést i znění v ostatních jazycích, lze však doplnit i dodatečně. Volitelně lze vložit poznámku, která slouží pouze pro interní potřebu v aplikaci. Vyplněné údaje je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných úrovní hodnocení je zobrazen v přehledové tabulce. U každé úrovně je uvedeno její označení a název, případně poznámka, kterou lze zobrazit/skrýt pomocí odkazu nad seznamem. Pomocí ikon ve sloupci Poř. se nastavuje pořadí jednotlivých úrovní od nejvyšší úrovně po nejnižsí. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze zvolenou úroveň editovat. V případě úrovně, která není dosud nikde použita, je možné měnit všechny údaje. U již použité úrovně je možné změnit pouze poznámku. Nepotřebné úrovně lze vymazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Smazat lze pouze úrovně, které nejsou použity v návazných aplikacích.