Evidence období skladu


Aplikace Evidence období skladu slouží ke správě skladových období ve zvolené sekvenci. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evidence-sekvenci-a.

Skladové období (neboli sklad) předmětů je speciálním typem neveřejného období. Skladů předmětů si může fakulta založit pro každou sekvenci několik, ale vždy musí být řečeno, který sklad je hlavní. Hlavní sklad se využívá pro uznávání předmětů, editaci sylabů, tvorbu studijních plánů apod.

Nový sklad je možné založit přes formulář v úvodu aplikace, kde se zadá název skladu a zvolí se, zda se jedná o hlavní sklad. Sklad se založí stisknutím tlačítka .

V rámci sekvence musí existovat vždy právě jeden hlavní sklad. Pro založení nového hlavního skladu je třeba nejprve zrušit původní hlavní sklad a pak až založit nový hlavní sklad.

Seznam skladů evidovaných ke zvolené sekvenci je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivé záznamy je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Sklady, ve kterých nejsou evidována žádná data (předměty, skupiny předmětů, studijní plány) je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .