Evidence typů automobilů


Aplikace Evidence typů automobilů slouží ke správě číselníku typů automobilů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním fpms-park.

Nový typ automobilu se do číselníků přidá přes formulář v úvodu aplikace, jehož položky jsou:

  • Identifikátor – systémový identifikátor typu vozidla v systému;

  • Název – slouží pro zadání názvu typu vozidla - například autobus, osobní, nákladní a podobně;

  • Kapacita – celkový počet míst v automobilu včetně místa pro řidiče. Používá se při založení nového automobilu, není-li uveden počet osob;

Seznam všech evidovaných typů automobilů je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivé záznamy je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Typ automobilu, který není přiřazen k žádnému záznamu o automobilu lze odebrat zatržením pole ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .