Evidence automobilů


Aplikace Evidence automobilůzobrazuje automobily pro jednotlivé autoparky univerzity. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním fpms-park.

Evidence automobilů probíhá primárně v systému FPMS, odkud jsou údaje o automobilech do UIS přenášeny.

Seznam všech evidovaných automobilů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého automobilu je uvedena SPZ, popis, autopark, ve kterém je automobil zařazen, typ automobilu, případně řidič a počet míst v automobilu. Seznam je možné pomocí filtru nad tabulkou omezit pouze na automobily určitého autoparku. Ve sloupci Stav je pomocí ikon vyjádřen stav záznamu o automobilu ( - aktivní, - zrušený), podle kterého jsou automobily nabízeny uživatelům UIS pro rezervaci. Kliknutím na ikonu u příslušného automobilu lze stav změnit.