Archiv


archiv

V aplikaci Archiv jsou umístěny všechny dokumenty spisové služby, které byly předány k uložení do archivu. Aplikace je přístupná pouze na uzlu s pokročilostí Archiv.

Seznam všech dokumentů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého záznamu je uvedeno PID, případně další údaje jako číslo jednací, věc, datum převzetí, spisový znak apod. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok. lze zobrazit úplné podrobnosti, včetně příloh.

Po kliknuti na ikonu ve sloupci Výpůjčky lze u dokumentu evidovat jeho výpůjčky. Kliknutím se zobrazí formulář pro dohledání osoby, které bude dokument zapůjčen. Po jejím uložení je dokument ve stavu vypůjčen a stisknutím tlačítka pro něj lze vytisknout zápůjční list, v němž jsou vyplněny údaje, jako název dokumentu, číslo jednací, číslo šanonu, kdo dokument vydal, kdo a kdy si jej zapůjčil, pole pro podpis a vepsání data vrácení dokumentu. U zapůjčených dokumentů se ikona ve sloupci Výpůjčky změní na , po kliknutí je možné dokument tlačítkem příslušným tlačítkem označit za vrácený, případně opětovně vytisknout zápůjční list.

Označeným dokumentům lze hromadně nastavit archivní fond výběrem příslušného archivního fondu z nabídky pod seznamem a stisknutím tlačítka .

Seznam archivních fondů je možné spravovat v aplikaci Správa archivních fondů