K příjmu


Aplikace K příjmu obsahuje dokumenty předané na spisový uzel, které dosud nebyly převzaty k dalšímu zpracování. Aby bylo možné s dokumenty dále pracovat, je nutné je na uzel převzít. Uživatel uzlu, jenž dokumenty převezme, se stává jejich správcem a může s nimi provést potřebné operace.

Seznam všech dokumentů čekajících na převzetí na spisový uzel je zobrazen v přehledové tabulce. U každého záznamu je uvedeno PID, případně další údaje jako číslo jednací, věc, odesílatel, příjemce apod. Podrobnosti lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok..

Dokumenty lze převzít individuálně kliknutím na ikonu ve sloupci Převzít nebo hromadně po jejich zatržení tlačítkem .

Pokud se ikona ve sloupci Převzít u dokumentu nezobrazuje, jedná se o dokument založený podatelnou zrychleným způsobem. U takového dokumentu je nutné před přijetím nejprve doplnit povinné údaje přes formulář pod ikonou ve sloupci Převzít, až pak je možné dokumenty převzít k dalšímu zpracování.

Při individuálním převzetí jsou zobrazeny podrobnosti dokumentu, dokumenty, z nichž dokument vychází a na něž navazuje, a lze otevřít přiložené přílohy. Na konci stránky jsou umístěny ikony k převzetí dokumentu:

  • Převzít  – kliknutím na ikonu je dokument přijat na spisový uzel a zařazen do aplikace K zpracování, kde je možné dokument dále zpracovávat.

  • Převzít a zpracovat  – kliknutím na ikonu je dokument přijat, současně se otevře stránka pro jeho další zpracování.

Při hromadném převzetí tlačítkem Převzít jsou dokumenty převzaty na spisový uzel a zařazeny do aplikace K zpracování, kde je možné s nimi dále pracovat.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Odmítnout je možné předávaný dokument odmítnout a vrátit jej zpět na uzel odesílatele. Po kliknutí je zobrazeno pole pro zadání důvodu odmítnutí. Stisknutím tlačítka bude dokument vrácen zpět odesílateli.

Tlačítkem umístěným pod seznamem je možné vybrané dokumenty označit za neúřední a přesunout je tak do aplikace VyřízenoUloženo u nás.

Tlačítko umožňuje hromadné převzetí dokumentů, které jsou na základě příznaku (viz sloupec Příznak) automaticky zařazeny do příšluné agendy (K zpracování, Výpravna).

Aplikace K příjmu na uzlu s výpravnou

V aplikaci K příjmu na uzlech s výpravnou jsou zobrazovány navíc i dokumenty, které odesílatel požaduje zaslat mimo univerzitu na externí adresu. Tyto dokumenty jsou označeny ikonou ve sloupci Příznak a po jejich označení je lze tlačítkem převzít do výpravny pro odeslání mimo univerzitu.

Pokud však není dokument kompletní nebo je nutné jej vrátit zpět do oběhu, převezme se dokument ke zpracování tlačítkem .

Aplikace K příjmu na uzlu s archivem

V aplikaci K příjmu na uzlu s archivem jsou zobrazovány navíc i dokumenty, které odesílatel předal do archivu. Tyto dokumenty jsou označeny ikonou ve sloupci Příznak a po jejich označení je lze tlačítkem převzít do archivu.